ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Штампа књига

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Штампа часописа

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Штампа зборника

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Штампа књига

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Штампа зборника

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Записник о отварању понуда

 Одлука о додели уговора

Штампа монографије

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Додатне информације и појашњења

 Одлука о додели уговора

Штампа часописа

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Измена у позиву за подношење понуда

 Измена конкурсне документације

 Одлука о додели уговора

Штампа књига

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Књиговодствене услуге

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Штампање

Часопис Музикологија 14/15

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Обавештење о закљученом уговору

Монографије

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Обавештење о закљученом уговору