ФОРУМ МИ САНУ

Драге колеге, сарадници и пријатељи!

Позивамо Вас на наредно предавање на Форуму Музиколошког института САНУ:

Маја Радивојевић

МИЛИЈА РАДИВОЈЕВИЋ БАЈА – „ТРАДИЦИЈА У НАСТАЈАЊУ“?

Понедељак, 25. децембар 2017. године, с почетком у 12 сати

Сала 1, I спрат
Зграда института САНУ, Кнез Михаилова 36, Београд

 

Предавање ће бити одржано на енглеском језику

РЕЗИМЕ
Тему студије Маје Радивојевић представља сагледавање доприноса музичке индивидуе континуитету, али и надградњи традиционалне народне музике у Србији, на примеру народног песника и певача из Пожаревца Милије Радивојевића Баје (1947–). Током готово две године сарадње са њим, остварено је чак петнаест разговора (уз примену релативно нове методе дубинског интервјуа) и снимљено 115 нумера, међу којима су песме из различитих крајева Србије, као и његове личне поетско-музичке творевине.

Управо ауторски део репертоара датог казивача налази се у фокусу ове студије. Иако индивидуално осмишљен, сакупљен музички материјал садржи многе елементе фолклорног наслеђа, пре свега градског, али се у њему могу препознати и елементи неких нумера из категорије популарне музике. Радивојевић свој утицај шири интензивно и на разне начине, што за последицу има то да се његов стваралачки опус може означити као „традиција у настајању“. Наиме, одлично прихваћени сценски наступи у разним местима, а нарочито медијско експонирање, довели су до тога да поједини примери из његовог стваралаштва полако почну да „улазе“ у народ и живе на начин који је својствен српским музичкофолклорним облицима, о чему постоје недвосмислене потврде.

Оно што представља другу и важнију проблемску окосницу студије јесте питање Радивојевићевог стила. Сагледана кроз тројни модел Алана Меријема, који узима у обзир концепте о музици, музичко понашање и музички звук, открива се специфична музичка индивидуа, која умрежавањем традиционалних елемената са оним личним креира јединствен музички језик.

БИОГРАФИЈА
Маја Радивојевић је докторант на Катедри за етномузикологију ФМУ у Београду. Тема њене дисертације везана је за музику влашке етничке заједнице на територији Хомоља. Своје научно интересовање усмерила је превасходно на вокалну праксу (са посебним фокусом на питање стила, као и односа музике и идентитета), али је досадашње научне радове посветила и инструменталном и плесном фолклорном наслеђу. Осим на пољу научно-истраживачке делатности, ангажована је и у домену апликативне етномузикологије: активно се бави извођењем традиционалних народних песама и подучавањем младих певању у оквиру различитих семинара и радионица. Од новембра 2017. године ангажована је као истраживач-приправник у Музиколошком институту САНУ.


Модератор: Срђан Атанасовски


Следеће предавање на Форуму биће накнадно најављено.