АРХИВА ФОРУМА МИ САНУ

16. X 2017.
Арни Кокс:
Музичка теорија као начин угњетавања и средство инклузије
РЕЗИМЕ           БИОГРАФИЈА

16. VI 2017.
Ива Ненић:
Постајати у окриљу музичких пракси: идентификација-интерпелација и производња субјектних позиција звуком
РЕЗИМЕ           БИОГРАФИЈА

1. VI 2017.
Али Турунз:
Музика као ресурс у контексту миграција: турски хорови у Хамбургу
РЕЗИМЕ           БИОГРАФИЈА

5. V 2017.
Јелена Новак:
Инсталирање оперског
РЕЗИМЕ           БИОГРАФИЈА

20. II 2017.
Др Лора Танбриџ:
Слушајући лид између два светска рата
РЕЗИМЕ           БИОГРАФИЈА

6. II 2017.
Промоција ЗБОРНИКА РАДОВА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
РЕЗИМЕ


Предавања на Форуму МИ САНУ у току 2015. и 2016. године

Предавања на Форуму МИ САНУ у току 2014. године

Предавања на Форуму МИ САНУ у току 2013. године

Предавања на Форуму МИ САНУ у току 2012. године