АРХИВА ДОГАЂАЈА

ПРЕДРАТНИ МУЗИЧКИ АЛБУМИ СРПСКИХ ПОРОДИЦА
Концертна изложба
12–15. новембар 2015.
Predratni muzički albumi
MUSICAL LEGACIES OF STATE SOCIALISM: REVISITING NARRATIVES ABOUT POST-WORLD WAR II EUROPE
Међународни научни скуп
24–26. септембар 2015.
Muzical Legacies
РАДИО КАО СТУБ РАЗВОЈА СРПСКЕ И ЈУГОСЛОВЕНСКЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ
научни скуп са међународним учешћем
11–12. децембар 2014.
Radio Beograd
ДАВОРИН ЈЕНКО (1835–1914). 100 ГОДИНА ОД СМРТИ КОМПОЗИТОРА
Свечана академија, научни скуп и концерт
26–27. новембар 2014.
Davorin Jenko (1835–1914)
BEYOND THE EAST-WEST DIVIDE: RETHINKING BALKAN MUSIC’S POLES OF ATTRACTION
Међународни научни скуп
26–29. септембар 2013.
MUZIČKE PRAKSE BALKANA
МУЗИЧКЕ ПРАКСЕ БАЛКАНА – ЕТНОМУЗИКОЛОШКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ
Међународни научни скуп
23–25. новембар 2011.
MUZIČKE PRAKSE BALKANA
ПРОСТОРИ МОДЕРНИЗМА: ОПУС ЉУБИЦЕ МАРИЋ У КОНТЕКСТУ МУЗИКЕ ЊЕНОГ ВРЕМЕНА
Међународни научни скуп
5–7. новембар 2009.
PROSTORI MODERNIZMA
ЉУБИЦА МАРИЋ – …ТАЈНА / ТИШИНА / ТВОРЕЊЕ…
Изложба у Галерији САНУ
Аутор изложбе др Мелита Милин
новембар 2009.
PROSTORI MODERNIZMA
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА РАДА МУЗИКОЛОШКОГ ИНСТИТУТА САНУ
октобар – новембар 2008.
OBELEŽAVANJE ŠEST DECENIJA RADA MI SANU
МУЗИЧКИ МОДЕРНИЗАМ – НОВА ТУМАЧЕЊА
Међународни научни скуп
11. октобар 2007.
OBELEŽAVANJE ŠEST DECENIJA RADA MI SANU
КОМПОЗИТОР И ЊЕГОВО ОКРУЖЕЊЕ
Међународни научни скуп
9 −11. новембар 2006.
OBELEŽAVANJE ŠEST DECENIJA RADA MI SANU
ПРВО БЕОГРАДСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО. 150 ГОДИНА
Изложба у Галерији САНУ
Аутор изложбе проф. др Даница Петровић
Јануар 2004.
OBELEŽAVANJE ŠEST DECENIJA RADA MI SANU