Допунски пројекти и потпројекти

Извори за историју српске музике

Сабрана дела Корнелија Станковића, редакција и објављивање рукописне заоставштине.

Руководилац: др Даница Петровић. Сарадник: МА Наташа Марјановић; спољни сарадник: мр Милица Андрејевић. Пројекат финансијски подржавају: Секретаријат за културу града Београда и Завода за културу Војводине (Нови Сад)

„Пробуђени архив“, музика српских композитора у фоноархиву Радио Београда.

Руководилац: др Даница Петровић; сарадници: др Катарина Томашевић, др Мелита Милин, мр Биљана Милановић. Сарадња са РТС-Радио Београдом и Заводом за уџбенике.

Каталогизација и дигитализација архивске грађе Музиколошког института САНУ

Руководиоци: др Катарина Томашевић и др Данка Лајић-Михајловић; консултанти: др Јелена Јовановић, др Александар Васић; сарадници: Наташа Марјановић, МА, Срђан Атанасовски, МА и Ивана Весић, МА; спољни сарадници: Јована Дукић, МА и Милица Ћалдовић.
Пројекат подржавају Министарство културе и информисања Републике Србије и Секретаријат за културу Града Београда (2013), као наставак рада на истом пројекту (2011, 2012).

Дигитализација дела збирке воштаних плоча и жичаних калемова МИ – наставак пројекта дигитализације фоноархивске грађе

Руководилац: др Растко Јаковљевић. Сарадници: Dipl. Ing. Франц Лехлајтнер (Franz Lechleitner, консултант у Phonogrammarchiv – Аустријска академија наука, Беч, Аустрија); др Пал Рихтер (Музиколошки институт Мађарске академије наука, Будимпешта, Мађарска); др Данка Лајић-Михајловић, др Јелена Јовановић, Марија Думнић М.А., Ирина Цвијановић (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Doc. cand., Мајнц, Немачка)
Пројекат подржавају Министарство културе и информисања Републике Србије и Секретаријат за културу града Београда (2013), као наставак рада на пројекту Дигитализација Фоноархива Музиколошког института, финансиран од Министарства културе (2008, 2009) и Секретаријата за културу Града Београда (2007, 2008).

 

ПРОЈЕКТИ ФОНДА ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА САНУ

Пројекат Ф 105: Снимање компакт дискова и касета

Руководилац: дописни члан САНУ Исидора Жебељан.
Сарадници: др Јелена Јовановић, др Данка Лајић-Михајловић, др Растко Јаковљевић, МА Марија Думнић

Пројекат Ф 106: Савремена српска музичка сцена

Руководилац: академик Дејан Деспић.
Сарадници: др Надежда Мосусова, др Мелита Милин, др Катарина Томашевић, мр Биљана Милановић

 

САРАДЊА САНУ СА РУМУНСКОМ АКАДЕМИЈОМ НАУКА

Тема: Нематеријално културно наслеђе региона Карпата и Балкана – Румунија и Србија

Пројекат сарадње Музиколошког института САНУ и Института за фолклор „Константин Браилоју“ РА
Руководиоци: др Мариан Лупаску и др Јелена Јовановић
Сарадници: др Раду Тоадер, др Константин Секара, др Лучиан Аурелиан Давид, др Данка Лајић-Михајловић, др Растко Јаковљевић, Марија Думнић МА

 

ПОТПРОЈЕКТИ ОДБОРА ЗА СЦЕНСКЕ УМЕТНОСТИ И МУЗИКУ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Музика и театар: модалитети сапостојања у националној пракси модерног доба

Носилац теме: др Катарина Томашевић.
Сарадници: др Александар Васић, мр Биљана Милановић, Ивана Весић, МА, Марија Думнић, МА

Фолклорна музика као репрезентација и медијум преговарања културних идентитета у Војводини

Носилац теме: др Данка Лајић-Михајловић.
Носиоци подтема: др Сања Ранковић и др Весна Ивков