Извори за историју српске музике

До сада објављенa издања:

Изворна народна музика

 • „Еј, Рудниче, ти планино стара“. Традиционално певање и свирка групе „Црнућанка“, приредиле Радмила Петровић и Јелена Јовановић, уред. Д. Петровић, изд. Музиколошки институт САНУ, Културни центар Горњи Милановац и Вукова задужбина, Београд 2003.
 • Сава Илић: Певање и свирка Срба, Шокаца и Карашевака у Румунији, приредила Јелена Јовановић, уред. Д. Петровић, Матица српска и Музиколошки институт САНУ, Београд 2006.
 • Певачка и свирачка традиција Горње Јасенице – Шта се чује кроз гору зелену, CD са коментарина на српском и енглеском, приредила Јелена Јовановић, Београд 2007.

Црквена музика

 • Бранко Цвејић, Србљак, факсимил рукописа, приред. Д. Стефановић, Музиколошки институт, Београд 1971.
 • Бранко Цвејић, Бранко Цвејић, Триод, факсимил рукописа, приред. Д. Стефановић, Музиколошки институт, Београд 1971.
 • Бранко Цвејић, Пентикостар, факсимил рукописа, приред. Д. Стефановић, Музиколошки институт, Београд 1971.
 • Корнелије Станковића, Српско народно црквено појање (Беч 1862, 1863, 1864), репринт издање приредила Д. Петровић, Београд 1995.
 • Ненад Барачки, Зборник српског народног црквеног појања, приредила Д. Петровић, са изд. кућом „Каленић“, Крагујевац 1990;
 • Ненад Барачки, Српско народно црквено појање – Божић, Велики петак, Ускрс, приредила Д. Петровић, са изд. кућом „Каленић“, Крагујевац 2000.
 • Стеван Стојановић Мокрањац, Осмогласник, књ. 7, у: Сабрана дела Ст. Ст. Мокрањца, критичко издање са уводном студијом, приредила Даница Петровић, издавач Завод за уџбенике и „Нота“ Књажевац, Београд 1996.
 • Стеван Стојановић Мокрањац, Опште појање, књ. 8а, Празнично појање, књ. 8б, у: Сабрана дела Ст. Ст. Мокрањца, критичко издање са уводном студијом, приредила Даница Петровић, издавач Завод за уџбенике и „Нота“ Књажевац, Београд 1998.

Уметничка музика

 • Корнелије Станковић, Клавирска музика, у: Сабрана дела Корнелија Станковића, књ. 1, гл. уредник Даница Петровић, издавачи: Музиколошки институт САНУ, Завод за културу Војводине, Београд 2004.
 • Корнелије Станковић, Песме за глас и клавир, мушки и мешовити хорови, у: Сабрана дела Корнелија Станковића, гл. уредник Даница Петровић, књ. 2, Београд 2006.

Пројекти у току:

 1. Сабрана дела Корнелија Станковића, гл. уредник Даница Петровић
  • Црквена музика
  • У припреми за штампу:
   • Књ. 3, Осмогласник – првогласник
   • Књ. 3а, Осмогласник – петогласник
  • Ради се на преписивању и редакцији:
   • Књ. 4, Опште и пригодно појање
   • Књ. 5, Празнично појање
   • Књ. 6, Једногласни записи српског народног црквеног појања
 2. Тихомир Остојић, Православно српско црквено пјеније по старом карловачком начину, уредник Даница Петровић, у сарадњи са Матицом српском, припремљено за штампу.
 3. Традиционална српска музика из фоноархива Музиколошког института
  • CD 1, Снимци са Косова, уред. Д. Петровић, приређивачи – Јелена Јовановић, Данка Лајић-Михајловић, Растко Јаковљевић (у припреми)
 4. „Пробуђени архив“, музика српских композитора у фоноархиву Радио Београда, у сарадњи са Радио Београдом
  • CD 1, из раних опера Петра Коњовића, уред. Д. Петровић, прир. Мелита Милин, у сарадњи са Радио Београдом.