Мисија и Визија Института

Музиколошки институт САНУ у Београду основан је 1947. године као први музиколошки институт у тадашњој држави. Институт спроводи проучавање историје и теорије музике, затим етномузикологије, естетике музике. Истраживања су усмерена на српску музику и њене везе са музичким стваралаштвом и културом у суседним и европским земљама, као и у свету. Поред научноистраживачког рада, у Институту постоји и широка просветна и културна активност, посвећена стручњацима, али и најширим круговима слушалаца заинтересованих за српску музичку баштину и њен положај у балканским и европским оквирима.