О ЧАСОПИСУ

Часопис Музикологија покренули су 2001. године сарадници Музиколошког института САНУ са циљем проучавања српске културне баштине и њеног представљања домаћој и иностраној стручној јавности. Оријентисан ка интердисциплинарном приступу, часопис је од самог почетка био отворен за сагледавање токова националне историје музике у ширем референтном културном контексту. Тако су у круг сарадника, али и читалаца часописа Музикологија, поред музиколога и етномузиколога, ушли и историчари и теоретичари визуелних уметности и књижевности. Такође, с обзиром на то да је Музикологија оријентисана и ка изучавању и представљању домаћег музичког стваралаштва у националним и интернационалним оквирима, часопис пружа подстицајне информације музичким ствараоцима: композиторима, извођачима, музичким писцима и критичарима, као и културној јавности у целини – свима који су заинтересовани за српску традиционалну и уметничку музику. На другом, не мање значајном нивоу, часопис тежи да у међународним круговима афирмише домаће музичко стваралаштво и актуелне домете савремене српске музиколошке и етномузиколошке праксe, али и да, посредством студија и прилога еминентних иностраних сарадника, у српској средини постане важно и поуздано гласило о савременим музиколошким и етномузиколошким научним тенденцијама и сазнањима диљем света. Међународни карактер часописа обезбеђен је интернационалним саставом уређивачког одбора већ при оснивању. Но Музикологија је, пре свега захваљујући ентузијазму и напорима чланова уредништва, као и стратешки добро осмишљеној дистрибуцији, у протеклој деценији привукла пажњу светске музиколошке јавности, а у земљи је препозната као једнa од најзначајнијих, водећих публикација из области музике и музикологије. Радови уважених научника из земље, балканског и региона Источне Европе (Бугарска, Грчка, Хрватска, Румунија, Русија, Финска), Европске уније (Чешка, Француска, Холандија, Енглеска, Немачка, Словенија, Италија, Аустрија) и света (Израел, Кореја, Русија, САД, Бразил) објављени су у Музикологији на српском, енглеском, француском, немачком и руском језику.

Три су рубрике које чине окосницу часописа. Централна је Тема броја, у којој су обједињени изворни чланци и студије посвећени одређеној музиколошкој/етномузиколошкој проблематици. Рубрика Varia садржи научне студије из ширег круга тематских области, релевантних за уметничку, фолклорну и црквену музичку традицију. Трећа рубрика – Прикази – обухвата критичке приказе музиколошких и етномузиколошких публикација, научних скупова, као и аудио издања.

До 2011. часопис је редавно излазио једанпут годишње. Због великог интересовања домаћих и иностраних сарадника који редакцији Музикологије редовно шаљу своје прилоге, уредништво је одлучила да, упркос изузетно тешким финансијским околностима, покуша да у наредном периоду одржи динамику објављивања два броја у току једне године.

 

Главни и одговорни уредник

Мелита Милин (2000-2005)
Катарина Томашевић (2006-2010)
Весна Пено (2011-2013)
Јелена Јовановић (2014-2016)
Ивана Медић (2017-2019)
Александар Васић (2020-2021)
Данка Лајић Михајловић (2022-)

 

Редакција

Јелена Јовановић, Данка Лајић-Михајловић, Биљана Милановић, Весна Пено, Катарина Томашевић, Ивана Медић, Ивана Весић

 

Међународни издавачки савет

Светислав Божић (САНУ), Џим Семсон (Лондон), Алберт ван дер Схоут (Амстердам), Јармила Габријелова (Праг), Разија Султанова (Лондон), Денис Колинс (Квинсленд), Сванибор Петан (Љубљана), Здравко Блажековић (Њујорк), Дејв Вилсон (Велингтон), Данијела Ш. Берд (Кардиф)

 

Секретар Редакције

Бојана Радовановић

 

Адреса редакције

Музиколошки институт САНУ
Кнеза Михаила 36
11 000 Београд
Србија.

 

Електронска пошта

journal.musicology@gmail.com

 

Одрицање од одговорности

Садржај објављених текстова одражава искључиво ставове њихових аутора. Уредник и редакција не сносе одговорност за тачност изнесених података. Електронске адресе и линкови су тачни у тренутку објављивања свеске. Уредник и редакција не одговарају за трајност, тачност и прикладност публикованог садржаја.