АРХИВА ВЕСТИ

1. VII 2015. У току прве половине 2015. године сарадници Института објавили су низ прилога у три научна зборника и три научна часописа и учествовали су на једанаест међународних симпозијума. Срђан Атанасовски, истраживач-сарадник Института, одбранио је докторску дисертацију. Рад се одвијао и у оквиру једног међународног и пет националних додатних пројеката.
Преглед активности у првој половини 2015.
1. I 2015. У току друге половине 2014. године у издању Музиколошког института објављено је чак седам књига. Сарадници Института објавили су низ студија и прилога у преко осам научних часописа и више зборника и учествовали су на двадесет и два научна скупа. Музиколошки институт организовао је симпозијуме поводом јубилеја композитора Даворина Јенка и оснивања Радио Београда.
Преглед активности у другој половини 2014.
24. XI 2014. Имамо част и задовољство да Вас позовемо на промоцију завршетка главне фазе нашег пројекта дигитализације фоноархива Музиколошког института САНУ, која ће се одржати у понедељак, 24. 11. у 13 часова у свечаној сали Скупштине града Београда, улица Драгослава Јовановића 2 у Београду.
Више информација.
12. XI 2014. Музиколошки институт САНУ организовао је 12. новембра 2014. године СВЕЧАНУ АКАДЕМИЈУ ПОСВЕЋЕНУ СТЕВАНУ СТОЈАНОВИЋУ МОКРАЊЦУ поводом 100-годишњице смрти.
Поздравне речи: Академик Димитрије Стефановић, Академик Дејан Деспић, др Мелита Милин, директор Музиколошког института САНУ.
О Стевану Ст. Мокрањцу говорили су: мр Биљана Милановић, Музиколошки институт САНУ, др Јелена Јовановић, Музиколошки институт САНУ.
Емитовани су снимци Мокрањчевих дела из Фонотеке Радио Београда, као и одломак из ТВ серије „Рађање српске музичке културе“.
После Академије, у фоајеу Свечане сале, млади сарадници Музиколошког института САНУ приредили су постер презентације: Срђан Атанасовски, Мокрањац и „Стара Србија“ Марија Думнић, Мокрањац и почеци проучавања градске народне музике.
6. XI 2014. У Галерији САНУ је 6. новембра 2014. године одржан КОНЦЕРТ ДЕЛА ЛАДИСЛАВА ГРИНСКОГ И ЈОВАНА ФРАЈТА, под насловом „Откривање непознатих страница српске музичке прошлости“. На овај начин је Музиколошки институт, односно др Мелита Милин, научни саветник, која је заједно са музикологом Христином Медић, припремила концерт, скренуо пажњу на неке занемарене споредне токове српске музике између два светска рата. Програм концерта
1. VII 2014. У току прве половине 2014. године сарадници Института објавили су низ прилога у седам научних зборника и пет научних часописа и учествовали су на девет међународних симпозијума. У оквиру Форума Музиколошког института САНУ одржано је четрнаест предавања.
Преглед активности у првој половини 2014.
4. VII 2014. Музиколошки институт САНУ и Српско етномузиколошко друштво 04. јула 2014. године организовали су округли сто на тему:
Заштита елемента нематеријалног културног наслеђа
Свирање на гајдама у Србији

предлог за упис на Унескову ургентну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства
Модератор округлог стола је др Растко Јаковљевић, етномузиколог. Предвиђено је учешће званичника релевантних институција, Музиколошког института САНУ, Српског етномузиколошког друштва, Министарства културе и информисања Републике Србије, Центра за нематеријално културно наслеђе, регионалних центара релевантних за заштиту свирања на гајдама у Србији – Зајечара, Панчева, Кикинде, Лебана и Сврљига.
Плакат
28. IV 2014. 28. априла 2014. године у 12 часова, у Сали 3 САНУ одржан је Округли сто посвећен вишеструкој вишегодишњици сестара Јанковић, Љубица и Даница Јанковић – Осамдесет година етнокореологије у Србији, а у организацији ЦИОТИС-а, Музиколошког института САНУ и Катедре за етномузикологију ФМУ.
pdf Програм         pdf Плакат
1. I 2014. У септембру 2013. године Музиколошки институт САНУ организовао је међународни научни скуп Превазилажење поделе на Исток и Запад: нова тумачења музике Балкана (Beyond the East-West Divide: Rethinking Balkan music’s Poles of Attraction). Објављен је зборник радова Надежде Мосусове, као и две нове свеске часописа Музикологија. Сарадници су објавили низ студија, између осталог, у часописима МузикологијаStudia instrumentorum musicae popularis III и Зборнику Матице српске за сценске уметности и музику, те учествовали на више међународних симпозијума у земљи и иностранству.
Преглед активности у другој половини 2013.
1. I 2014. У оквиру наставка пројекта дигитализације фоноархивске грађе реализована је дигитализација дела збирке воштаних плоча и жичаних калемова Музиколошког института САНУ. У фонозбирци Музиколошког института САНУ налази се збирка од 144 воштане плоче. Ова збирка представља најстарију колекцију снимака традиционалне музике у Србији, и као таква представља материјал од посебног националног значаја. Уз стручну помоћ сарадника Фоноархива Аустријске Академије наука у Бечу, Франца Лехлајтнера (Franz Lechleitner) дигитализација је технички реализована током октобра 2013.
Више о пројекту
21. X 2013. Почетком 2013. године, у издању Одељења ликовне и музичке уметности и Музиколошког института САНУ, објављен је зборник радова са међународног научног скупа Музичке праксе Балкана: етномузиколошке перспективе / Musical practices in the Balkans: ethnomusicological perspectives, одржаног у новембру 2011. Уредници су Д. Деспић, Ј. Јовановић и Д. Лајић-Михајловић. Уз штампано издање прикључен је ДВД са аудио и видео примерима, као и радови на српском језику. Више информација о издању: Музичке праксе Балкана: етномузиколошке перспективе
20. X 2013. На првој седници Научног већа Музиколошког института САНУ, од 16. октобра 2013. године, Научно веће је, под тачком 3 дневног реда, једногласно донело одлуку о покретању поступка за реизбор у звање истраживач-сарадник следећих сарадника Института: мр Биљане Милановић; Наташе Марјановић, МА; Иване Весић, МА; Марије Думнић, МА и Срђана Атанасовског, МА.

Овде објављени извештаји Комисија биће доступни јавности следећих 30 дана. Конкурсни материјал за реизбор кандидата доступан је у архиви Музиколошког института САНУ

30. IX 2013. У току прве половине 2013. године тиму Института придружила се др Ивана Медић, које је, као и колега др Александар Васић, изабрана у звање научног сарадника. Сарадници Института учествовали су на десет међународних симпозијума, објавили су више научних прилога, а већи број студија је предат у штампу. У оквиру Форума Музиколошког института САНУ одржано је десет предавања.

Преглед активности у првој половини 2013.

31. I 2013. После двоструког компакт диска посвећеног делима Станојла Рајичића, октобра 2012. објављен је и други албум рађен у оквиру пројекта Пробуђени архив (Радио Београд, МИ САНУ, Завод за уџбенике). На овом издању се налазе снимци опера Женидба Милошева и Сељаци Петра Коњовића. Приређивач је др Мелита Милин, која је и аутор пропратне књижице. Уредник је др Даница Петровић. Више информација о издању: Петар Коњовић: Женидба Милошева / Сељаци
3. IX 2012. У току прве половине 2012. године троје сарадника Института одбранило је докторске дисертације. Сарадници су учествовали на осам међународних симпозијума, објавили су девет студија у часописима међународног значаја, као и више других научних прилога и критичких приказа. У оквиру новог пројекта, Форума Музиколошког института САНУ, одржано је 10 предавања, као и један округли сто. О детаљима нашег рада можете се упознати у овом кратком извештају.

pdf Преглед активности у првој половини 2012.

20. VIII 2012. У току 2012. године пројекат Форума Музиколошког института САНУ подржао је Центар за промоцију науке Републике Србије, као резутат Јавног позива за подршку пројектима промоције и популаризације науке.
8. VIII 2012. Са задовољством Вас обавештавамо да су две нове свеске часописа Музикологија изашле из штампе. Тема свеске 12/2012 (XII) је Музика и културне политике, док је тема свеске 13/2012 (XII) Музика и политичке идеологије. Поред у штампаној форми, број је доступан и путем интернета.
Погледајте странице Часописа
16. VII 2012. На 19. конгресу Међународног музиколошког друштва (IMS) одржаном у Риму 1–7. јула 2012. сарадници Музиколошког института САНУ (Милин, Томашевић, Милановић и Атанасовски) представили су своје радове у оквиру сесије The multiple identities of Serbian musics in changing geopolitical contexts: Views from without and within, уз учешће истакнутих иностраних музиколога Џима Семсона и Кети Роману.
1. VI 2012. Од јуна 2012, у сарадњи са Трећим програмом Радио Београда, започели смо снимање предавања на Форуму Музиколошког института САНУ. Циљ је да предавања буду емитована као специјалне емисије на Трећем програму. О распореду емитовања моћи ћете да се обавестите на сајту РТС-а, путем друштвених мрежа, као и путем мејлинг листе Форума.
6. III 2012. Под покровитељством и на иницијативу Музиколшког института САНУ формиран је Национални комитет Међународног савета за традиционалну музику (ICTM) за Србију. Конститутивни састанак одржан је 6. марта 2012. За председницу Националног комитета изабрана је др Данка Лајић-Михајловић, за потпредседницу др Селена Ракочевић, а на место секретара именован је мр Растко Јаковљевић.
1. III 2012. Двоструки компакт диск са репрезентативним снимцима антологијских остварења Станојла Рајичића које је приредила др Катарина Томашевић, први резултат пројекта Пробуђени архив (Радио Београд, МИ САНУ), добило је награду Музика Класика за 2011. годину у категорији Албум године, која ће бити додељена у Музеју Народног позоришта, у петак 9. марта у 18 часова.
1. II 2012. Почев од фебруара 2012. покренули смо Форум Музиколошког института САНУ, осмишљен као стална серија јавних предавања. У оквиру ових предавања стручној, али и широј јавности представиће се како сарадници Музиколошког института, тако и реномирани научници из земље и иностранства. Акценат ће бити на представљању резултата најновијих истраживања, као и на дискусији и размени идеја.