Библиографија

Растко С. Јаковљевић, етномузиколог, рођен 1981. године у Панчеву. Средњу музичку школу „Јован Бандур“ завршио је у Панчеву, на теоретском смеру и смеру соло певање. Основне студије уписује 2000. године на Факултету музичке уметности у Београду. Дипломирао на Катедри за етномузикологију ФМУ у Београду са радом Електрофолклор: Архетипско музичко мишљење у техномузици (2007) под менторством проф. др Димитрија О. Големовића. Током последипломских студија на Универзитету у Дараму (University of Durham, Велика Британија), сарађивао је са др Ендијем Нерсесијаном (Andy Nercessian), а докторску дисертацију Marginality and Cultural Identities: Locating the Bagpipe Music of Serbia (Маргиналност и културни идентитети: Лоцирање гајдашке музике у Србији, 2012) радио је под менторством проф. др Макса Педисона (Max Paddison) и др Сајмона Милса (Simon Mills).

Истраживања музике усмерио је на проблеме традиционалне музике Балкана, антропологије и теорија културе, естетике, популарне музике и примењене етномузикологије.

Аутор је књиге World Music у Србији: Традиције, порекло, развој (Музичка омладина Србије, 2011), као и два приручника за наставу музике света у оквиру савремених програма основног и средњег општег и музичког образовања.

У оквирима самосталних и кооперативних теренских истраживања проучавао је традиционалну музику одређених региона Србије (Банат, централна, источна и југоисточна Србија). Сарадник је на бројним пројектима из области културе и науке. Као стручни сарадник учествовао је на више манифестација из области фолклора, а као председник жирија учествовао је више пута на међународном Фестивалу инструменталне музике Балкана у Грљану (Зајечар), Сабора гајдаша (Сврљиг), а као члан стручног жирија и на Драгачевском сабору трубача у Гучи.

Објављивао је у научним и стручним часописима, зборницима радова, као и у штампи. Излагао је радове на неколико реномираних међународних конференција (ICTM, Хрватска 2011; BFE, Велика Британија 2012; SEM, Сједињене америчке државе 2012).

Одржао је низ стручних предавања, стручних радионица, а бавио се и педагошким радом на нивоима основног средњег и високог образовања.

Члан је међународног удружења етномузиколога (ICTM), Краљевске музичке асоцијације Велике Британије (RMA), Британског форума за етномузикологију (BFE), Друштва за етномузикологију (SEM) и Српског етномузиколошког друштва (СЕД). Секретар је Националног комитета Међународног савета за традиционалну музику ICTM. Председник је Музичке омладине Србије и аутор посебних програма едукације у настави при Заводу за унапређење образовања и васпитања Републике Србије. Члан је редакције међународног часописа Музикологија. Као истраживач у Музиколошком институту САНУ, поред главног пројекта сарађује и на пројектима дигитализације звучног архива, као и на међународним билатералним пројектима САНУ, Мађарске и Румунске академије наука. Координатор је и посебних програма целоживотних курсева (LLL) при TEMPUS пројекту, подржаног од стране Европске уније