др Весна Пено

Библиографија

Рођена је 18. XII 1968. у Београду. Дипломирала је на Катедри за музикологију ФМУ и Катедри за Српску књижевност и језик са општом књижевношћу Филолошког факултета у Београду. Последипломске студије је уписала 1994. на Академији уметности у Новом Саду. У Ωδείο Μουσικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, стекла је диплому са звањем појца (1996). У Музиколошком институту САНУ запослена је од 1999. Била је стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије, као и фондација „Александар Оназис“, Данског института и „Елени Наку“ и Фондације државних стипендија Републике Грчке. У периоду од 1994–1996. и 2001–2007. усавршавала се у неумској – византијској и касновизантијској палеографији, теорији и пракси црквеног појања у Атини, Солуну и Копенхагену. Докторску дисертацију одбранила је 2008. године на Катедри за националну историју средњег века Филозофског факултета у Београду.

Оснивач је и руководилац женског хора „Света Касијана“. На Теолошком факултету у Београду предавала је Црквено појање са правилом и касновизантијско појања у току летњег семестра 2005. године. Од школске 2010. године предавач је на Академији лепих уметности у Београду, на предмету Историја музике. Учествовала је на бројним научним скуповима у земљи и иностранству. Члан је Међународног друштва за православну црквену музику, Америчког друштва за византијску музику и химнологију и студијске групе за проучавање старе музике – Cantus Planus. Од 2011. главна је уредница часописа „Музикологија“.