др Ивана Медић

Др Ивана Медић (рођ. Јанковић; 1975) је научни саветник Музиколошког института САНУ. Запослена је у Музиколошком институту САНУ од фебруара 2013. Председница је Музиколошког друштва Србије, председница Научног већа и чланица Управног одбора Музиколошког института САНУ. Ангажована је као ванредни професор на Департману за мултимедијални дизајн Рачунарског факултета у Београду, спољна сарадница Центра за руску музику колеџа Goldsmiths Универзитета у Лондону и као координаторка Студијске групе за словенску и источноевропску музику при Британској асоцијацији за славистику (SEEM/BASEES).

Радила је као предавач на Отвореном универзитету (The Open University) и сарадник у настави на Универзитету у Манчестеру, Велика Британија. Пре одласка из Србије била је вршилац дужности главног музичког уредника у редакцији Трећег програма Радио Београда, док је педагошку каријеру започела као асистент на Катедри за теоријске предмете Факултета музичке уметности у Београду.

Ивана Медић је стекла звање магистра музикологије на Факултету музичке уметности у Београду. Као добитница престижних стипендија Overseas Research Award, Graduate Teaching Assistantship и School of Arts, Histories and Cultures Award одлази у Велику Британију, где је 2010. докторирала на Универзитету у Манчестеру, под менторством проф. Дејвида Фенинга (Dаvid Fаnning).

Активна је као пијанисткиња и бас-гитаристкиња, првенствено у домену савремене музике.

Актуелна истраживања

Српски композитори у дијаспори
Примењена музикологија
Квантна музика
Српска музика после 1945. године
Музички фестивали

Комплетна библиографија: http://ivanamedic.com/publications/

OrcID профил: https://orcid.org/0000-0002-8917-9734

E-наука: https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp06406