др Катарина Томашевић

Библиографија

Биографија

 

Рођена је 15. новембра 1960. г. у Београду, где је стекла основно и средње, опште и музичко образовање (ОШ Свети Сава, МШ Др Војислав Вучковић, клавирски одсек, класа проф. Г. Јовановић; Осма београдска гимназија, СМШ Јосип Славенски, гл. предмет клавир, класа проф. С.Крчевинац). Дипломирала је 1986. г. на Одсеку за музикологију Факултета музичке уметности у Београду (Три позна оперска опуса Станојла Рајичића,ментор проф. В. Перичић). Исте године уписала је последипломске студије на ФМУ и запослила се као асистент-приправник у Музиколошком институту
САНУ. Магистарски рад (Музика у позоришном животу Срба у XVIII веку, ментори проф. др Р. Пејовић, ФМУ и др Д. Петровић, у оквиру пројекта МИ САНУ) одбранила је 1990. г., после чега је унапређена у истраживачасарадника. У звању научног сарадника је од 2004. године, пошто је у Београду, на ФМУ, одбранила докторску дисертацију (Српска музика на раскршћу Истока и Запада? О дијалогу традиционалног и модерног у српској музици између два светска рата, ментор проф. др М. Веселиновић-Хофман). Учествовала је на већем броју међународних и националних научних скупова, конференција и семинара у земљи и иностранству (Аустрија, Белгија, Чешка република, Мађарска, Швајцарска). Била је сарадник на грчко-српском пројекту Serbian and Greek Art Music. Basic Research for the Comparative Study
(руководиоци проф. др K. Роману, University of Athens и др М. Милин, МИ САНУ; 2004–2006). Држала је предавања у земљи и иностранству (САД, Словенија), учествовала на промоцијама нових музиколошких издања,партитура и звучних издања, наступала на трибинама и округлим столовима. Учествовала је у организовању више научних скупова (Српска музичка сцена, 1992; Композиторско стваралаштво Милоја Милојевића, 1996; Композитор и његово окружење, 2006; Музички модернизам – нова тумачења,
2007), као и у приређивању и рецензирању зборника радова са скупова. Била је иницијатор и координатор стручног боравка иностраних гостију МИ САНУ: проф. др Р. Тарaскина (University of Berkeley, USA; 2005) и проф. др Филипа Болмана (University of Chicago, USA; 2008).
Један је од оснивача часописа Музикологија, чији је члан редакције била од 2000–2005. године. Од 2006. г. обавља дужност главног и одговорног уредника. Главна поља њеног научног рада јесу: европски оквири националне историје музике, српска музичка сцена и питање музичке драматургије,
компаративно проучавање уметничких токова и теоријско-естетичка разматрања феномена традиције и модерног, прогреса у уметности. Поред монографије На раскршћу Истока и Запада. О дијалогу
традиционалног и модерног (МИ САНУ и Матица српска, 2009), изворне научне студије, чланке и приказе (преко 50 текстова), објавила је у зборницима радова и у часописима (Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Звук, Музикологија, Muzikološki zbornik, Свеске Матице српске, Pro musica, Музички талас, Даница). Аутор је већег броја стручних прилога: енциклопедијских и лексикографских одредница, пропратних текстова за LP плоче и компакт-дискове.
Активна у оснивању Националног центра за дигитализацију, била је сарадник на пројектима посвећеним дигитализацији културне баштине (иновациони и технолошки пројекти Министарства науке, 1997–2004). Предавала је Општу (III и IV) и Националну (II) историју музике на Академији уметности у Новом Саду (Одсек за музикологију и етномузикологију, 2005–2008); била је члан комисија за одобрење тема и
одбрану дипломских, магистарских и докторских теза (ФМУ и АУ, 2005–2008), као и члан комисије за акредитацију студијских програма (АУ, 2007–2008). Сарађивала је са београдским Факултетом драмских уметности (семинар Музика у историји театра, 2001) и Народним позориштем (Комендијаши.
Медаљони из старих српских комедија, 2001–2002; специјална награда на Фестивалу Зорана Радмиловића, Зрењанин, 2001). У пољу тзв. „примењене музикологије“, била је активан сарадник на
програмима радија и телевизије. Рад на радију (Концерт Студија Б: 1980–1986; Радио-Београд: I, II, III, Драмски програм: 1986–1992; 2002–2004) обухватао је приказе музиколошких издања, научних скупова, музичких фестивала и такмичења, избор музике за радио-драме, организовање тематских циклуса
емисија, интервјуе. Најобимнији опус радијских прилога (преко 250 текстова) остварила је на пољу музичке критике. Краће време била је музички критичар Политике (1991–1992). У корпусу телевизијских емисија, издваја се њен рад као стручног консултанта серије Рађање српске музичке културе (уредник С.
Николајевић, аутор и водитељ др Д. Гостушки, РТС, 1987), као и рад на сценарију и реализацији емисије посвећене академику Станојлу Рајичићу (1992). Била је уредник за музику, сарадник и консултант у неколико значајних публикација (нпр. Модерна српска држава. Хронологија (1804–2004), 2004; М.
Грозданић, Пут до књиге, 2007), ко-селектор концерата и манифестација посвећених српској културној прошлости. Била је члан Управног одбора Музиколошког друштва Србије (2006–
2008), и члан Председништва Удружења истраживача хуманистичких наукаv (2006–2008). Члан је Одбора Матице српске за сценске уметности и музику.