др Милош Браловић

Библиографија

БИОГРАФИЈА

 

Милош Браловић (Београд, 1991), завршио је основне (2014), мастер (2015) и докторске (2023) студије на Одсеку за музикологију, Факултета музичке уметности, Универзитета уметности у Београду. Током основних и мастер студија примао је стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. За време мастер студија, волонтирао је у Удружењу композитора Србије (током школске 2014/2015), у раду на дигитализацији архивске грађе. Истовремено, похађао је и Жан Моне модул из области ЕУ студија, под називом Музички идентитети и европска перспектива: интердисциплинарни приступ (руководилац: редовни професор др Мирјана Веселиновић-Хофман, бр. 553391-EPP-1-2014-1-RSEPPJMO-MODULE). Био је учесник посебног издања емисије Време музике на Другом програму Радио Београда (ур. Зорица Премате), 5. јула 2016. посвећеног радовима насталим у оквиру поменутог модула. На мастер студијама одбранио је рад Елементи модернизма у гудачким квартетима Јосипа Славенског, под менторством ванредног професора др Марије Масникосе, 30. септембра 2015. На докторским студијама, одбранио је дисертацију под називом Стваралаштво композитора Прашке групе после II светског рата у контексту европских модернистичких струјања, под менторством редовног професора др Драгане Стојановић-Новичић, 27. априла 2023.

Након завршених мастер студија, волонтирао је у Београдској филхармонији, као аутор текстова за блог Метроном (сезоне 2015/2016 и 2016/2017) и као аутор програмских књижица (сезона 2016/2017).

Током друге године докторских студија (2017/2018), похађао је Жан Моне модул из области ЕУ студија под називом Музика и уметност у обликовању европског културног идентитета (руководилац: ванредни професор др Марија Масникоса, бр. 587577-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE).

Објављивао је радове у часописима: Мокрањац, Нови звук, међународни часопис за музику, AM Journal of Art and Media Studies, Музикологија / Musicology, INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology; зборницима радова: Музиколошка мрежа/Музикологија у мрежи, Музички идентитети и европска перспектива. Зборник студентских радова, Music, Image. Transpositions, Translations, Transformations…, као и у едицији мастер радова Wunderkammer/Their Masters’ Voice и међународним зборницима The East, the West, the In-Between in Music (Munich: Allitera Verlag), Music, Individuals and Contexts. Dialectical Interactions (Roma: Universitalia), Music as Heritage and Novelty (Cham: Springer).

Од 2018. године запослен је као истраживач-приправник, од 2020. као истраживач-сарадник, а од 2023. као научни сарадник Музиколошког института САНУ, најпре у оквиру пројекта Индентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр. 177004, завршен 2019. године), који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2019, ангажован је на пројекту Beyond Quantum Music (2019–2022, EU Grant), а од 2022. године и пројекту Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Socitety (бр. 7750287, 2022–2024), који финансира Фонд за науку Републике Србије.

Од октобра 2019. до краја 2021. године, вршио је дужност секретара часописа Музикологија, који издаје Музиколошки институт САНУ. Један је од коуредника зборника радова Shaping the Present through the Future. Musicology, Ethnomusicology and Contemporaneity, у издању Музиколошког института САНУ, 2021. Такође је у октобру 2022. у оквиру Музиколошког друштва Србије организовао концертно предавање посвећено Станиславу Биничком (1872–1942), поводом 150 година од рођења и 80 година од смрти овог композитора.

Члан је Музиколошког друштва Србије, а од октобра 2022. и његов привремени секретар, Удружења композитора Србије (секција музичких писаца) и један је од оснивача и члан Удружења за презервацију, истраживање и промоцију музике „Српски

композитори“.

Актуелни пројекти

APPMES – Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society, 2022–2024, No. 7750287.

Grant no. 451-03-68/2020-14/200176 (Institute of Musicology SASA, Belgrade), 2020–.

Beyond Quantum music, 2019–2022, No. 559695-CREA-1-2015-1-CULT-COOP1