др Милош Маринковић

Библиографија

БИОГРАФИЈА

 

Милош Маринковић (1992) је музиколог, научни сарадник у Музиколошком институту Српске академије наука и уметности. Дипломирао је на Одсеку за музикологију Факултета музичке уметности у Београду (2015), на ком је завршио и мастер студије (мастер рад Нове културално фестивалске перспективе у Хрватској и Србији као резултат друштвено-политичке трансформације музичког фестивала у СФРЈ /2016/). Године 2023. завршио је докторске академске студије музикологије на Факултету музичке уметности, одбранивши докторску дисертацију под насловом Југословенски фестивали савремене музике утемељени током шездесетих година двадесетог века: уодношавања уметничких, друштвених и политичких платформи (ментор др Драгана Стојановић-Новичић).

Као стипендиста Програма CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) током докторских студија, усавршавао се у Словенији, на Катедри за музикологију Филозофског факултета Универзитета у Љубљани (2019). Такође, током студија био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и Фонда за образовање Града Смедерева.

Учествовао је на више научних скупова, конференција и трибина у земљи (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш) и у региону (Сарајево, Бања Лука, Сплит). Одржао је неколико јавних предавања у оквиру Форума Музиколошког института САНУ, као и у Студентском културном центру у Београду. Био је члан Организационих одбора научних скупова Српске академије наука и уметности и Музиколошког института САНУ, а посвећених стваралаштву композитора Ивана Јевтића (2019), младим истраживачима у области музикологије и етномузикологије (2020), аудиовизуелном наслеђу (2021).

Био је ангажован на пројекту Музиколошког института САНУ, Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (2018–2019), а тренутно учествује на пројекту Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society, у оквиру Програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије (2022–2024, руководилац: др Ивана Медић).

Поред монографске студије, која представља приређену верзију његовог мастер рада, објавио је текстове у тематским зборницима и научним часописима (Музикологија, Нови звук, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Мокрањац, Музика, Култура, Свеске, Кораци). Један је од уредника издања Звук и реч, поводом седамдесет година Музиколошког института САНУ (2018).

Његова истраживачка интересовања фокусирана су на савремену музику, музичке фестивале, музику и политику, посебно у бившим социјалистичким земљама.

Члан је Секције музичких писаца при Удружењу композитора Србије и Музиколошког друштва Србије.

У Музиколошком институту САНУ запослен је од 2018. године.

Актуелни пројекти

 

Примењена музикологија и етномузикологија у Србији, Фонд за науку Републике Србије, РС-7750287, Музиколошки институт САНУ, руководилац: др Ивана Медић, 2022–2024.