Срђан Атанасовски (1983, Куманово) је научни сарадник Музиколошког института САНУ, где је запослен од 2011. године. Докторирао је музикологију на Факултету музичке уметности Универзитета у Београду 2015. године, са дисертацијом „Музичке праксе и произвођење националне територије“. Од 2016. ради као предавач на програму SIT Western Balkans: Peace and Conflict Studies. Радио је на два међународна пројекта, Figuring Out the Enemy (ИФДТ, Београд) и City Sonic Ecology – Urban Soundscapes of Bern, Ljubljana and Belgrade (Универзитет у Берну). Носилац је стипендија Аустријске агенције за међународну сарадњу у образовању и науци за докторска и постдокторска истраживања. Подручја његовог научног интересовања обухватају студије национализма, студије слушања и звучних предела (soundscape studies) и постмарксистичке теорије. Његова прва књига, Мапирање Старе Србије: Стопама путописаца, трагом народне песме објављена је 2017. године у едицији Библиотека XX век.

За више детаља, као и за библиографију са доступним текстовима научних радова, погледајте страницу на енглеском језику