др Јелена Јовановић

Библиографија

БИОГРАФИЈА

 

Рођена је 1964. године у Београду. Године 1983. завршила средњу музичку школу „Мокрањац“ (теоријски и клавирски одсек). На Одсеку за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду дипломирала 1991. (ментор: проф. др Д. Девић), магистрирала 2001. и докторирала 2010. (ментор: проф. др Д. О. Големовић). Од 1992. је стално запослена у Музиколошком институту САНУ, од октобра 2021. у звању научног саветника. За дописног члана Одељења уметности САНУ изабрана је 8. 11. 2018.

Поља њеног научног рада су: елементи српске сеоске вокалне традиције Шумадије и централне Србије – српски музички дијалекти у просторној и дијахронијској перспективи; слојеви вокалне традиције Срба у Румунији у културно-историјском контексту; извођаштво и рецепција сеоске вокалне традиције; апликативна етномузикологија; фолклорни мотиви у југословенској популарној музици 70-тих година ХХ века.

Објавила је пет монографија националног и међународног значаја; три као једини аутор: Старинске свадбене песме и обичаји у Горњој Јасеници (2002), Вокална традиција Јасенице у светлости етногенетских процеса (2014) и Певачко наслеђе Срба у Горњем Банату у Румунији (2015) и две у коауторству: са др Р. Петровић, ‘Еј, Рудниче, ти планино стара (са музичким ЦД-ом, 2003) и са др Д. Лајић Михајловић, Косово и Метохија – Музичка слика мултикултуралности 50-их и 60-тих година ХХ века (двоструки ЦД са обимном двојезичном књижицом, 2018).

Приредила је збирке: Сава Илић, Народне мелодије Срба, Шокаца и Карашеваца у Румунији (2006) и неумски зборник поствизантијских црквених мелодија Владимира Љ. Јовановића Антологија или Цветословље (2017), затим звучна издања са двојезичним пропратним књижицама: ЦД Шта се чује кроз гору зелену? (2007), такође звучна издања младих ансамбала са којима је сарађивала у склопу радионица за традиционално певање у Тополи (2006) и у Бољевцу (2020). Учествовала је у приређивању аудио издања певачке групе „Моба“ (1994, 1997, 2001, 2010) и ЦД-а ‘Оћу да ви појем врањàнско! (Врање, 2007).

У периоду 2014–2016. главни и одговорни уредник међународног часописа Музикологија. Коуредник је три зборника научних радова: Musical Practices in the Balkans (2012), Бела Барток и српска музика (2016) и Савремена српска фолклористика Х (2022). Уредник је ЦД-а са електроакустичком музиком Владимира Љ. Јовановића, Bellscapes (2018). Коуредник је тројезичног, критичког издања: Тихомир Вујичић, Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској (2020).

Објавила је преко стотину научних студија, чланака, научних критика и мањих прилога у домаћим и страним часописима и националним и међународним тематским зборницима радова. Учествовала на научним скуповима у Србији, Грчкој, В. Британији, Шведској, Русији, Украјини, Пољској, Мађарској, Грузији, Чешкој и Естонији. Члан је Српског етномузиколошког друштва и Међународног савета за традиционалну музику (ICTM).

У периоду 2016–2018. руководилац међународног, међуакадемијског пројекта САНУ и МАН, Обрада етномузиколошке заоставштине Тихомира Вујичића. Као члан САНУ координатор је једног пројекта Огранка САНУ у Нишу, председница два одбора САНУ и руководилац Потпројекта 4 Стратешког пројекта САНУ Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији.

Члан Студијског хора Музиколошког института САНУ (1983–1993) и женског црквеног хора „Св. Јован Дамаскин“ (од 1993). Један је од оснивача и руководилаца женске певачке групе „Моба“ (од 1993). Солистички изводи сеоске и градске песме са простора Србије, Македоније, Грчке и Турске у сарадњи са мултиинструменталистом Ненадом Вјештицом Каном. Учесник је уметничких перформанса под вођством редитеља и истраживача културе Слободана Дана Пајића у Истанбулу и Сан Франциску (2015, 2017, 2019, 2021–2023). Певала је соло деоницу у делу синтезијске уметности Молитвени доручак под окриљем Белог Анђела В. Радовановића (2005, 2006). Са пијанисткињом Ј. Јанковић извела је и снимила соло песму Натпис В. Љ. Јовановића (2022).

Године 2003. Министарство науке Републике Србије доделило јој је награду за научни допринос.

 

Руковођење пројектима

 

Одбор за заштиту српске музичке баштине САНУ, бр. 080 130, Одељење уметности САНУ и Фонд за научно-истраживачки рад САНУ, председник др Јелена Јовановић, 2020 – .

Одбор за етномузиколошка истраживања САНУ, бр. 080 010, Одељење уметности САНУ и Фонд за научно-истраживачки рад САНУ, председник др Јелена Јовановић, 2021 – .

Потпројекат 4 „Свадба – обичаји и музика Срба у Косовском Поморављу“ Стратешког пројекта САНУ Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији (без броја), 2021–2023, руководилац потпројекта др Јелена Јовановић, руководилац целог пројекта дописни члан др Драган Војводић.

Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса, бр. О-10-17, Огранак САНУ у Нишу, руководилац проф. Др Данијела Здравић Михаиловић, координатор пројекта др Јелена Јовановић, доп. члан.

Учешће на пројектима

 

Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia – Making a Difference in Contemporary Society – APPMES. GRANT No. 7750287, – Фонд за науку Републике Србије, Министарство науке Републике Србије, руководилац др Ивана Медић / Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia – Making a Difference in Contemporary Society – APPMES. GRANT No. 7750287, – Science Fund of the Republic of Serbia, Ministry of Science RS, leader Dr Ivana Medić.