Искошени угао Драгутина Гостушког

Драге колеге, сарадници и пријатељи,

С великим задовољством вас позивамо да испратите научни скуп с међународним учешћем Искошени угао Драгутина Гостушког” у организацији Музиколошког института САНУ.

„Композитор и историчар уметности по образовању, естетичар, музиколог и критичар по вокацији, Драгутин Гостушки је у свом времену, али и све до данас, остао познат по свом неконценционалном мишљењу и погледима, како на питања која се тичу саме уметности, тако и општих духовних кретања његовог доба. Живо присутан на многобројним пољима своје разгранате делатности, издвојио се као једна од најмаркантнијих фигура интелектуалне елите свог доба. Поборник класичних вредности и највиших естетских домета европске културе, резервисан према авангардним тенденцијама у уметности минулог века, знатижељан да, пратећи актуелна открића у природним наукама активно учествује у ’предвиђању будућности’ уметности и света, Драгутин Гостушки утиснуо је дубок и трајан, али, истовремено – и издвојен и усамљен печат у време у коме је деловао. Његова бритка, често и полемички интонирана мисао, неретко је била у отклону, искошена од доминантних тежњи епохе, оставши и надаље недовољно позната, проучена и вреднована,  на периферији од централних токова и интересовања савремене културне историје.

 
Скуп посвећен Драгутину Гостушком, по први пут ће довести у фокус научне пажње поједине аспекте, домете и доприносе ауторовог стваралачког рада: као композитора, музиколога, историчара музике, естетичара, теоретичара, као музичког критичара и активног сарадника медија” (из предговора Књижице апстраката). 

У циљу обележавања стогодишњице рођења једне од најмаркантнијих фигура музичке, културне и друштвене сцене 20. века у Србији и Југославији, овај научни скуп одржаће се 23. и 24. новембра, у Сали Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ (зграда Института САНУ, Улица кнеза Михаила 36, на првом спрату). 

Богат и разноврстан програм конференције пратиће и Свечани концерт поводом јубилеја Драгутина Гостушког и Петра Коњовића у Галерији САНУ, 23. новембра с почетком у 18ч.

Добро дошли!

PDF:
Искошени угао Драгутина Гостушког – Програм скупа

PDF:
Gostuški i Konjović, Program koncerta u Galeriji SANU