Истраживање музике и плеса Рома на Балкану

Семинар „Истраживање музике и плеса Рома на Балкану” одржан је 11. јуна 2024. у Музиколошком институту САНУ. Учесници су били: Катарина Томашевић, Марија Думнић Вилотијевић, Ивана Медић, Белма Огул, Мехтап Демир Гувен, Тамаш Хајнацки, Биљана Сикимић, Лозанка Пејчева, Венцислав Димов, Керол Силверман и Филипо Бонини Баралди.

Полазећи од досадашњих фолклористичких и антрополошких истраживања ромских заједница у Србији ради бољег разумевања локалног контекста, на семинару ће бити базично расветљена генерална питања језика, обичаја и друштвеног положаја Рома. Након тога, приступиће се дискусији о неколико ширих аспеката музичког живота Рома: о музичкој и плесној структури изведби, о инструментаријуму, о неформалним методама учења свирања и плесања, о тумачењима емоционалности ромског извођаштва, о жанровима и о предузетништву у контекстима кафанског и свадбеног извођења, о фестивалском приказивању ромске музике.

Семинар је финансијски подржало Министарство културе Републике Србије и део је завршних активности на билатералном пројекту научне сарадње “Exploring the Tracks of Balkan Culture: Serbian–Turkish Connections in Music and Dance from Ottoman Period until Today (TRackeRS)” (2022–2024), који реализују Музиколошки институт САНУ и Државни конзерваторијум Истанбулског универзитета, а финансијски су га подржали Министарство науке, иновација и технолошког развоја Републике Србије и ТУБИТАК. Ромска музика и плес били су у фокусу током друге године овог пројекта.