Стеван Стојановић Мокрањац (1856–1914). Иностране концертне турнеје са Београдским певачким друштвом

Иностране концертне турнеје са Београдским певачким друштвом (Музиколошки институт САНУ и Музиколошко друштво Србије, Београд 2014, 256 страна), коју је осмислила и уредила мр Биљана Милановић, објављена је поводом обележавања стогодишњице смрти Стевана Стојановића Мокрањца. Идеја о овој публикацији настала је у оквиру пројекта Мокрањац у иностраним контекстима (Музиколошко друштво Србије), са циљем да се истраже инострани извори о Мокрањцу и проучи рецепција његовог стваралаштва и деловања изван граница Србије. Књига је реализована у оквиру Програма обележавања стогодишњице Првог светског рата Министарства културе и информисања Републике Србије и уз подршку Министарства просвете и науке Републике Србије и СОКОЈ-а – Организације музичких аутора Србије.

Ова колективна монографија садржи опсежно уводно поглавље уреднице и девет студија еминентних музиколога из научних центара Немачке, Русије, Мађарске, Бугарске, Турске, Грчке, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије, окупљених око истраживања првог организованог представљања српске музике у иностранству. Она доноси прегршт нових информација о Мокрањчевим концертним турнејама са Београдским певачким друштвом, оствареним у бројним градовима централне и источне Европе и Балкана крајем XIX и на почетку XX века. Уз истраживања примарних извора, којима је знатно обогаћена библиографија о Мокрањцу (преко 200 јединица из иностране периодике и архивска документација), књига сведочи о динамичном, али до сада мало познатом сегменту српске културне историје.

Турнеје су сагледане у сложеним оквирима међународне културе и политике, а њихова рецепција протумачена је као успешан резултат приближавања српске музике другим нацијама, као показатељ тада акутелних идеја словенске, јужнословенске, југословенске и балканске узајамности и као истакнути пример укључивања музичког стваралаштва у стратегије српске културне дипломатије у годинама које су претходиле избијању Првог светског рата. Стога је ово издање намењено читаоцима који су заинтересовани како за музичку историју тако и за историју културе, политике и дипломатије.