Међународни научни скуп „Музика и плес на осовини Исток–Запад: Односи и мобилности”

У организацији Музиколошког института САНУ, Одељења уметности САНУ и Државног конзерваторијума Истанбулског универзитета, од 4. до 6. септембра, у просторијама Српске академије наука и уметности одржан је међународни научни скуп „Музика и плес на осовини Исток–Запад: Односи и мобилности” (Music and Dance on East–West Axis: Correlations and Mobilities).

На научном скупу, који је реализован на енглеском језику, учествовали су (уживо и онлајн) етномузиколози, етнокореолози, музиколози, историчари и антрополози из Србије, Турске (посебно у оквиру билатералне научне сарадње на пројекту TRackeRS), Аустрије, Немачке, Северне Македоније, Бугарске, Сједињених Америчких Држава, Аустралије, Француске и Уједињеног Краљевства.

Надовезујући се на досадашња проучавања музике и плеса Балкана (посебно на она инспирисана делом Едварда Саида и Марије Тодорове), овом приликом циљ је био подстицање поновног промишљања Истока, с посебним усмерењем према утврђивању заједничких наслеђа, пракси и тенденција у музици и плесу – од нових примена и тумачења концепата оријентализма и постколонијализма, до представљања резултата структурне анализе претпостављених источних утицаја у ширем смислу.

Пленарно предавање по позиву одржао је Џим Самсон, водећи ауторитет у глобалној музикологији, који је у претходној деценији посветио капитална дела музичким праксама Балкана и црноморских земаља. Овом приликом говорио је о симболичкој географији Истока и Запада полазећи из музичке и критичке теорије. Из различитих аспеката расветљена је народна музика Врања, извођаштво Рома у Србији, начини представљања „турског” у музици јужнословенских земаља, осциловање између Истока и Запада на примерима из српске уметничке и популарне музике, проблематизација османског наслеђа, музика и плес у западним дијаспорама.

Током скупа представљена су скорашња издања Музиколошког института САНУ, а сви учесници имали су и радну посету Националном ансамблу „Коло”. У оквиру пратећег програма симпозијума организован је концерт „Звучни пејзажи српског културног простора” у сарадњи с Катедром за етномузикологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду, па је у Етнографском музеју 4. септембра 2023. наступио ансамбл „Традиција вива”.

Galerija:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=740154277916385&id=100057654572430&mibextid=qi2Omg