мср Зорана Гуја Дражета

Библиографија

БИОГРАФИЈА

 

Зорана Гуја Дражета (1992) дипломирала је 2015. године на Музичкој академији Универзитета у Сарајеву, Одсјек за музикологију и етномузикологију, смер Етномузикологија на тему „Обичај обиљежавања крсне славе Ђурђевдана на Палама“ и мастерирала 2016. на тему „Народна музичка традиција Пала и околине“ под менторством др Јасмине Талам. Добитница је награде „Сребрена значка“ Универзитета у Сарајеву за једног од најбољих студената првог и другог циклуса студија Музичке академије Универзитета у Сарајеву 2016. године. У области етномузикологије примарно је усмерена  на вокалне облике сеоске традиције, вокално-инструменталну праксу (певање уз гусле) и апликативну етномузикологију. Докторске студије уписала је 2019. године на поменутој академији у оквиру којих врши истраживања различитих гусларских пракси и стилова у Босни и Херцеговини са посебним освртом на централно-источну Босну. Учествовала је на више националних и међународних научних скупова, симпозијума, као и неколико студентских конференција, ангажована је на међународним пројектима и радионицама, а била је члан жирија и предавач на различитим смотрама и фестивалима фолклора. Аутор је, уредник и музички продуцент неколико етномузиколошко-документарних филмова и компакт-дискова који се баве традиционалном културом Срба на подручјима Романије и Сарајевског поља, те аутор књиге „Народна музичка традиција Пала и околине“ (2017). До сада је објавила преко десет научних радова у часописима и зборницима радова од националног и међународног значаја. Теренска истраживања обављала је на подручјима источне Босне и Подриња, средње Босне, Херцеговине, североисточне Босне и Семберије, Босанске Крајине (западне Босне), Босанске Посавине (северне Босне), Горе (АП Косово и Метохија) и северне Далмације. У Културно-умjетничком друштву „Башчаршија” у Сарајеву обављала је функцију стручног руководиоца женске и мушке певачке групе „Дуње” и „Зора” и стручног руководиоца за традиционално певање фолклорних ансамбала у периоду од 2014. до 2020. године. Од фебруара 2022. године је запослена у Музиколошком институту САНУ у звању истраживача-приправника. Током школске 2021/2022. године Зорана Гуја Дражета је била стипендиста Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић”. Члан је Музиколошког друштва ФБиХ, ICTM-овог националног комитета у Босни и Херцеговини, Међународног већа за традиционалну музику ICTM и Удружења фолклориста Србије.

Актуелни пројекти

 

A War of Heritage? (Re)Constructing Religioscapes and Competing Territorial Claims in Bosnia & Herzegovina since 1995. (Рат насљеђа? [Ре]конструисање религиозних пејзажа и конкурентни територијални захтјеви у Босни и Херцеговини од 1995. године), бр. 1826892, Националнa фондацијa за науку Сједињених Америчких држава (The National Science Foundation of the United States), руководилац пројекта др Роберт М. Хејден (Robert M. Hayden), професор емеритус на Одељењу за антропологију Универзитета у Питсбургу, 2018–2024.