мср Катарина Николић

Библиографија

БИОГРАФИЈА

 

Катарина Николић је рођена 1995. године у Зрењанину. Своје основно образовање је завршила у селу Јаша Томић где је одрасла, док је средњу музичку школу „Јосиф Маринковић“ похађала у Зрењанину. Катарина је основне и мастер студије завршила на Факултету музичке уметности у Београду на Катедри за етномузикологију где је од 2021. године студент докторских студија. Током основних студија је била на размени студената и похађала један семестар на Музичком Конзерваторијуму у Вигу (Шпанија). Школовање у иностранству је затим наставила 2019. године похађајући међународни мастер програм студија „Кореомундус” под окриљем пројекта Еразмус Мундус. Похађала је поменути мастер програм у четири различите државе (Француска, Норвешка, Мађарска и Велика Британија) и усавршавала знање у домену етнокореологије и антропологије плеса, односно поља плесног знања, плесне праксе и плесног наслеђа.

Током целокупних студија се активно бавила теренским истраживањем најчешће на простору Баната одакле потиче. Поред истраживања гара (вокално-инструментална плесна форма), плесног догађаја „чајанка“ Мађара и гајдаша Вање Илијева, значајно теренско истраживање представља истраживање покладног ритуала „Фашанке у Гребенцу“ (2015–2022). Од 2019. године је свој истраживачки фокус премостила на мађарски део Баната и српско плесно наслеђе у селу Деска (Југоисток Мађарске). Из поменутог истраживања се развила тема текућих истраживања у оквиру докторских студија – „Бал као плесни догађај: одрживост српског плесног наслеђа у Мађарској.“ Истраживачке теме којима се бави су плес, музика, мањинске заједнице, ритуал, идентитет и културно наслеђе.

Од 2019. године је учествовала на националним и међународним научним скуповима. Од 2021. године је постала активни члан асоцијације „Кореомундус Алумни“ и „Студијске групе за етнокореологију Међународног савета за традиционалну музику (ICTM).“ Током школске 2021/2022. године је била ангажована као сарадник у настави на предмету етнокореологија под менторстовом др Селене Ракочевић на ФМУ-у у Београду. Од фебруара 2022. године је запослена у Музиколошком институту САНУ као етнокореолог, истраживач-приправник. Тренутно је део пројекта „Кореомундус књига света“ који истражује концепт плеса у различитим културама кроз онтолошку, лингивистичку и антрополошку призму. Oсим тога се активно бави апликативном етномузикологијом – извођењем традиционалне вокалне праксе са простора бивше Југославије.

Актуелни пројекти

„Choreomundus – The world in dance words”. Пројекат изводи Кореомундус мастер програм (енгл. Choreomundus), руководиоци др. Егил Бака (Egil Bakka) и Ђурђина Гор (Georgiana Gore).

„Студија о етнокореологији – приручник за наставу у балетским школама“. Пројекат изводе мср Мирјана Раић Тепић, др Милош Рашић и мср Катарина Николић, а финансира Ансамбл народних игара и песама Србије „КОЛО“, руководилац мср Мирјана Раић Тепић