мср Маја Радивојевић

Библиографија

БИОГРАФИЈА

Маја Радивојевић (1990, Пожаревац) завршила је основне и мастер академске студије на Катедри за етномузикологију ФМУ у Београду, где је тренутно докторанд. На поменутој Катедри била је ангажована као сарадник у настави у оквиру курса Анализа српских вокалних облика током шест година. Одлуком Сената Универзитета уметности одобрена је тема њене докторске тезе под насловом (Ре)конструкција етничког идентитета Влаха путем музике (на примеру вокалне и вокално-инструменталне праксе Унгурјана из области Млаве, Звижда и Хомоља), која је у изради (ментор: ванр. проф. др Сања Радиновић). Запослена је у Музиколошком институту САНУ у Београду као истраживач сарадник, а у поље њеног интересовања улази музика мањина, однос музике и идентитета, културна политика и музика, апликативна етномузикологија. Добитница је ÖeAD аустријске стипендије за студијско усавршавање у Бечу на Универзитету за музику и уметност (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien; ментор: проф. др Урсула Хеметек). Резултате овог пројекта под насловом Музичке праксе и оспоравање влашког идентитета у дијаспори у Бечу презентовала је у Центру за истраживање музике мањина у Бечу (MMRC). Посебно је фокусирана на теренско истраживање музичке праксе српског и влашког становништва источне Србије. Учествујe на домаћим и међународним конференцијама где презентује резултате својих истраживања, које објављује у часописима и зборницима од националног и међународног значаја. Аутор је монографије Милија Радивојевић Баја – традиција у настајању, коаутор две монографске грађе  Музичко-плесно фолклорно наслеђе Стига и Пожаревачка Морава: музичко и плесно фолклорно наслеђе и коуредник међународног зборника радова Обликовање садашњости будућношћу: музикологија, етномузикологија и савременост. Учествовала је у више, а руководила неколико пројеката који су за циљ имали истраживање, презервацију и презентацију елемената нематеријалног културног наслеђа Србије. Ангажована је и у области апликативне етномузикологије: активно се бави интерпретацијом традиционалних народних песама и подучавањем младих певача путем радионица и семинара, како у земљи, тако и у иностранству, а учествовала је и у снимању аудио-диска Накићај се Лазаре (ФМУ, 2017). Хонорарно је сарађивала с редакцијама магазина Етноумље и Другог програма Радио Београда. Током четири године била је коуредник Форума Музиколошког института САНУ. Члан је Удружења фолклориста Србије и Међународног савета за традиционалну музику (ICTM).