мср Моника Новаковић

Библиографија

БИОГРАФИЈА

 

мср Моника Новаковић (1995, Сремска Митровица) је музиколог, истраживач-сарадник, на Музиколошком институту САНУ и докторанд на Факултету музичке уметности (Универзитет уметности) у Београду. Завршила је основне и мастер академске студије музикологије на Факултету музичке уметности (Универзитет уметности у Београду). Члан је Музиколошког друштва Србије (од 2019. године). Члан је Royal Musical Association’s Shakespeare & Music Study Group (Велика Британија) (од 2020. године), а члан је и Секције музичких писаца Удружења композитора Србије (од 2021. године). Учествује на конференцијама у земљи и у иностранству. Од јуна 2018. године до краја 2019. године била је ангажована на пројекту Музиколошког института САНУ, Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр. 177004), који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Имала је учешће у реализацији пројекта Beyond Quantum Music који је суфинансирала Креативна Европа уз подршку Министарства културе Републике Србије, Деска Креативна Европа Србија и СОКОЈ-а (Beyond Quantum Music (October 2019-December 2022), Grant No. 607659-CREA-1-2019-1-RS-CULT-COOP1, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Brussels, BE) – program Creative Europe).

Иако се бави разноврсним темама које се тичу стваралаштва домаћих (Петар Кранчевић, Зоран Ерић, Светислав Божић, Зоран Симјановић) и страних (Карлхајнц Штокхаузен [Karlheinz Stockhausen], Едгар Варез [Edgard Varèse]) композиторa, фокус њеног интересовања усмерен је ка истраживању примењене музике – нарочито филмске и позоришне музике.

Тренутно ради на својој докторској дисертацији Примењена музика у београдским позориштима на преласку из 20. у 21. век (под менторством др Биљане Лековић и коменторством др Санеле Николић).