Научно веће

 • Др Срђан Атанасовски, виши научни сарадник (председник)
 • Др Марија Думнић Вилотијевић, виши научни сарадник (заменик председника)
 • Академик Дејан Деспић, Одељење уметности САНУ
 • Академик Иван Јевтић, Одељење уметности САНУ
 • Др Јелена Јовановић, научни саветник
 • Др Данка Лајић Михајловић, научни саветник
 • Др Ивана Медић, научни саветник
 • Др Весна Пено, научни саветник
 • Др Катарина Томашевић, научни саветник
 • Др Александар Васић, виши научни сарадник
 • Др Ивана Весић, виши научни сарадник
 • Др Биљана Милановић, виши научни сарадник
 • Др Милош Браловић, научни сарадник
 • Др Марија Голубовић, научни сарадник
 • Др Вања Грбовић, научни сарадник
 • Др Марија Маглов, научни сарадник
 • Др Наташа Марјановић, научни сарадник
 • Др Милош Маринковић, научни сарадник
 • Др Бојана Радовановић, научни сарадник