Одржана промоција издања ”Народна музика Врања”

Промоцијa издања „Народна музика Врања“ одржана је у Етнографском музеју у Београду (Студентски трг 13) у уторак 14. маја 2024. с почетком у 18 часова.

„Народна музика Врања“ је друго издање у оквиру едиције „Звучна ризница Музиколошког
института САНУ“, односно монографија коју прати компакт-диск с одабраним фоноархивским
снимцима насталим приликом теренских истраживања др Радмиле Петровић 1970-их.
Драгоцена грађа снимљена у Врању и околини кроз ово издање постаје широко доступна и
добија ново тумачење испитивањем контекста и мелопоетског садржаја.
На компакт-диску посебно место има врањска градска песма, елемент нематеријалног
културног наслеђа Србије. Реч је о традиционалним градским песмама које су настале и које се
певају у Врању, у a cappella и у вокално-инструменталним аранжманима. Имају очуван
континуитет живота у граду Врању од друге половине XIX века до данас, a посебно место међу
њима имају оне чији се садржај односи на конкретна места, личности и догађаје у самом граду.


Промоција је одржана у сарадњи са Центром за нематеријално културно наслеђе Србије
при Етнографском музеју и уз учешће извођача – носиоца врањске градске песме, која је као
део „живог наслеђа“ 2012. године уписана у Национални регистар нематеријалног културног
наслеђа.


Учествовали::
Данијела Филиповић (Центар за нематеријално културно наслеђе Србије), координоторка
Центра
др Катарина Томашевић (Музиколошки институт САНУ), издавач
др Данка Лајић Михајловић (Музиколошки институт САНУ), рецензент
проф. др Драган Микић (Завичајно удружење Врањанаца у Београду „Жуто цвеће“)
Бранимир Стошић, интерпретатор врањске градске песме
др Марија Думнић Вилотијевић (Музиколошки институт САНУ), аутор и уредник

Oсврт Завичајног удружења Врањанаца у Београду „Жуто цвеће“ доступан је на линку: У промоцији издања „Народна музика Врања“ у Етнографском музеју у Београду учествовали и представници Завичајног удружења Врањанаца „Жуто цвеће“ | Жуто цвеће

Галерија: