САРАДНИЦИ

Прочитај Више
др Катарина Томашевић НАУЧНИ САВЕТНИК
Директор Музиколошког института САНУ
др Весна Пено Научни саветник
др Јелена Јовановић НАУЧНИ САВЕТНИК
Дописни члан Одељења уметности САНУ
др Дaнка Лајић Михајловић НАУЧНИ САВЕТНИК
др Ивана Медић НАУЧНИ САВЕТНИК
Председник Научног већа МИ САНУ; Председник Музиколошког друштва Србије

ivana.medic@music.sanu.ac.rs

http://ivanamedic.com

др Александар Васић ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
др Срђан Атанасовски ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Др Марија Думнић Вилотијевић Виши научни сарадник
др Милош Маринковић НАУЧНИ САРАДНИК
др Бојана Радовановић НАУЧНИ САРАДНИК
др Вања Грбовић Научни Сарадник
др Милош Браловић Научни сарадник
мср Маја Радивојевић Истраживач-сарадник
мср Моника Новаковић Истраживач-сарадник
мрс Стефан Савић ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
мср Зорана Гуја Дражета ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
мср Катарина Николић ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
др Марија Голубовић Научни сарадник
др Наташа Марјановић Научни Сарадник