СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКТОР

Марија Хаук Секретар Института, дипломирани филолог
Милена Симаковић Руководилац рачуноводствених послова, дипломирани економиста
Теодора Трајковић Дипломирани библиотекар и архивист, мастер теоретичар уметности