Управни одбор

  • Академик Светислав Божић, Одељење уметности САНУ (председник)
  • Академик Јелена Јовановић, Одељење уметности САНУ (заменик председника)
  • Др Ивана Медић, научни саветник, Музиколошки институт САНУ
  • Др Марија Думнић Вилотијевић, виши научни сарадник, Музиколошки институт САНУ
  • Ред. проф. Александар Сердар, Факултет музичке уметности Универзитета уметности (представник Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије)