Форум МИ САНУ – др Јасна Јовићевић

Драге колеге, сарадници и пријатељи!

Позивамо Вас на наредно предавање на Форуму Музиколошког института САНУ:

др Јасна Јовићевић

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНИ МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ УМЕТНИЧКОМ ИСТРАЖИВАЊУ У МУЗИЦИ

Четвртак, 11. април 2024. године, 

с почетком у 14 сати

Соба 410, IV спрат

Музиколошки институт САНУ, Кнез Михаилова 36, Београд

РЕЗИМЕ

Уметничко истраживање у музици може се дефинисати као критичко и теоријски постављено размишљање уметника или уметнице о својој пракси или свету око себе, уметничким делима и писаним текстовима. Уметност се квалификује као истраживање ако је њена сврха проширивање новог и разумевање постојећег знања кроз оригинално истраживање и креативни процес. Уметничко истраживање у музици пре свега подразумева приступ заснован на вођењу и истраживању музичке праксе самог уметника или уметнице. Циљ уметничког истраживања је да повећа свест и рефлексивност како уметника или уметница, тако и њихове публике о томе како проучавати уметност изнутра, постављати питања и одговарати на њих кроз комплексан методолошки процес.

Методе специфичне за ову дисциплину нису стандардизоване, већ их сама пракса креира. Другим речима, метода еволуира током процеса истраживања и рада, када се уметници и уметнице користе појединачним или жанровским приступима. Методе могу потицати из више различитих дисциплина или области студија што чини уметничко истраживање методолошки мултидисциплинарним и трансдисциплинарним. Такође, сама уметничка пракса је и општа метода истраге која служи у одређивању циља истраживања. 

Уметничка истраживања у музици које развијам карактеришем као континуиране интеракције између уметничке активности (стварања, интерпретације и/или продукције) и научне рефлексије. Комбинујем феноменолошка и концептуална истраживања у области уметности и науке, експерименталну продукцију музике, критичке теорије и иновације у пракси џеза. Иако су моја интересовања укорењена у различитим областима истраживања, они се преплићу и допуњују, омогућавајући поновно размишљање о методама истраживања музике, извођења, дисеминације и образовања изван праксе (с позиције теоретичарке) и унутар ње (с позиције уметнице).Представићу примере својих истраживања и метода како из перспективе уметнице – истраживачице, тако и из перспективе оних које дело перципирају (публике, сарадника/ца).

БИОГРАФИЈА

Др Јасна Јовићевић (1976) је саксофонисткиња и композиторка, истраживачица и теоретичарка у уметности. Дипломирала је на Музичкој академији „Франц Лист“ у Будимпешти на смеру џез саксофон, магистрирала музичку композицију на Универзитету Јорк у Торонту и стекла научни докторат на смеру трансдисциплинарних студија савремене уметности на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум у Београду. Бави се истраживачким и уметничким радом у пољу савремене и џез музике са акцентом на родност и интерактивне стратегије импровизације у џезу. Објавила је монографију Добро јутро, џезерке (Orion Art Books, 2023), као и радове у домаћим и међународним часописима и публикацијама. Добитница је међународних награда за извођење и композицију, те за стваралачки рад у домену уметничког истраживања. Између осталих, примила је статуу „Војин Драшкоци“ од World Music Асоцијације Србије у домену светске и креативне музике, као и награду „Анђелка Милић“ за научни допринос у домену родне равноправности. Била је национална победница у EU AILab програму. Наступала је широм Европе и Северне Америке као композиторка, солисткиња или чланица оркестара. Издала је шест ауторских албума, покренула је и водила женски регионални биг бенд New Spark JazzOrchestra, лидерка је групе Jasna Jovicevic Quinary. Професорица је на Високој школи струковних студија за васпитаче и тренере у Суботици, инструкторка јоге и води едукативне и уметничке пројекте у Удружењу „Артруст“ у Суботици.  

Модераторка: др Марија Маглов