ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки за 2024. годину

План набавки на које се закон не примењује за 2024. годину