SERBIAN MUSIC: YUGOSLAV CONTEXTS (Српска музика: југословенски контексти)

Средином децембра 2014. Музиколошки институт објавио је књигу SERBIAN MUSIC: YUGOSLAV CONTEXTS (Српска музика: југословенски контексти), чији су уредници Мелита Милин и Џим Семсон. Уводни чланак ове публикације, која је окупила девет аутора из земље и иностранства, написао је Џим Семсон.

Из предговора др Мелите Милин:

Као што сам назив сугерише, ова књига има за циљ да расветли различите аспекте српске музике (уметничке и популарне) компоноване и извођене током седам деценија постојања Југославије (1918-1991). Већина наших аутора сматра да је југословенски мултинационални оквир од суштинског значаја за обликовање српске музике и музичког живота, као што је одиста био и за музику свих других народа у бившој Југославији. Какав континуитет је био остварен са ером која је претходила оснивању ове комплексне државне творевине? Како су супротстављени политички програми различитих нација утицали на сферу музике? Како је званична културна политика приближавања различитих југословенских народа спровођена у пракси? Како су различити национализми обликовали музичку креативност у Југославији? Да ли је уопште могуће говорити о југословенској музици? Шта са становишта музиколошког дискурса можемо рећи о саморепрезентацијама различитих југословенских народа? На послетку, како су се политичка трвења (комунизам насупрот капитализму) огледала у популарној музици? Ово су нека од питања на која аутори ове монографије покушавају да одговоре.

Ова књига је прва те врсте на енглеском језику. Њен циљ никако није да представи историју српске музике од последњих деценија XIX века до данас, већ да понуди нове увиде у сложене, динамичне односе између националних континуитета и државних дисконтинуитета у земљи која је одувек саму себе посматрала као део европског културног простора.