У Музиколошком институту САНУ од 15. до 17. маја био је организован први Пролећни сајам књига на којем су посетиоци могли да дођу до бројних институтских публикација. Међу њима су новији као и колекционарски бројеви часописа Музикологија, научне монографије сарадника Музиколошког института, зборници радова на српском...