Промоцијa издања „Народна музика Врања“ одржана је у Етнографском музеју у Београду (Студентски трг 13) у уторак 14. маја 2024. с почетком у 18 часова. „Народна музика Врања“ је друго издање у оквиру едиције „Звучна ризница Музиколошкогинститута САНУ“, односно монографија коју прати компакт-диск с одабраним фоноархивскимснимцима...