У Музиколошком институту САНУ од 15. до 17. маја био је организован први Пролећни сајам књига на којем су посетиоци могли да дођу до бројних институтских публикација. Међу њима су новији као и колекционарски бројеви часописа Музикологија, научне монографије сарадника Музиколошког института, зборници радова на српском...

Позивамо вас на Пролећни сајам књига Музиколошког института САНУ од 15. до 17. маја! У оквиру овог догађаја моћи ћете бесплатно да дођете до великог броја институтских издања у штампаној верзији - од свих бројева часописа "Музикологија", преко зборника, монографија, партитура и звучних издања који су...