Контакт

Музиколошки институт САНУ

Кнез Михаилова 36/ІV 11000 Београд, Србија

Тел. +381 11 / 2639 033 Факс: +381 11 / 2639 033

music_inst@music.sanu.ac.rs

Директор:
др Катарина Томашевић, научни саветник
musicinst@music.sanu.ac.rs

Управни одбор

 • Академик Димитрије Стефановић, Одељење друштвених наука САНУ (председник)
 • Академик Дејан Деспић, Одељење ликовне и музичке уметности САНУ
 • др Александар Васић, научни сарадник
 • др Данка Лајић-Михајловић, научни сарадник
 • Александар Сердар, редовни професор ФМУ (представник Министарства просвете и науке Републике Србије)

Научно веће

 • Академик Дејан Деспић
 • Академик Димитрије Стефановић
 • др Катарина Томашевић, виши научни сарадник (председница)
 • др Мелита Милин, научни саветник
 • др Весна Пено, виши научни сарадник
 • др Јелена Јовановић, научни сарадник
 • др Данка Лајић-Михајловић, научни сарадник
 • др Ивана Медић, научни сарадник
 • др Александар Васић, научни сарадник
 • др Растко Јаковљевић, научни сарадник