Ана Радошевић О СЦЕНСКИМ ИЗВОЂЕЊИМА „ОХРИДСКЕ ЛЕГЕНДЕ“ СТЕВАНА ХРИСТИЋА.

Приређивач: Надежда Мосусова
Уредник: Мелита Милин
Музиколошки институт САНУ, Београд 2017.

ПРИЛОГ ИСТОРИОГРАФИЈИ СРПСКЕ БАЛЕТСКЕ СЦЕНЕ.

Увиђајући да мала по обиму али драгоцена књига коју је Ана-Аника Радошевић посветила сценским извођењима Охридске легенде Стевана Христића није нимало изгубила на значају иако је прошло више од три деценије од када је написана, Музиколошки институт САНУ је одлучио да је уврсти у своја издања. Мада је овај балет подстакао настанак већег броја радова из музиколошке визуре, недостајао је пун увид у његов богати сценски живот у Србији и целој Југославији. Намера ауторке била је да прикупи што више грађе и сведочанстава, писаних и усмених, о извођењима овог балета на југословенским сценама од премијере 1947. године до 1985, када је своје писање приводила крају. Врло су вредни коментари саме Анике Радошевић о пронађеним или добијеним приказима и подацима јер је она, као изузетно цењени балетски редитељ и кореограф, мериторно могла да доноси суд о њима.

Књигу о сценском животу Христићеве Охридске легенде ауторка је написала на подстицај музиколога Мирке Павловић која је, као и она, била чланица пројекта САНУ Српска музичка сцена. Координатор истог пројекта, Надежда Мосусова, прихватила је да текст приреди за штампу, будући да је, као врсни зналац опуса Стевана Христића, била најкомпетентнија особа за тај задатак.

Верујемо да ће се објављивањем књиге Ане Радошевић попунити једна празнина у нашем знању о балетској уметности на тлу послератне Југославије, а истовремено подстаћи ново интересовање како музиколога, тако и балетолога и театролога уопште, за први српски целовечерњи балет, велику и раскошну Охридску легенду.